Upravit stránku

Kachle mají vlasové trhlinky, hrozí loupání glazury ?

Vlasové trhlinky ( háris ) nejsou vadou výrobku. Jako hárisování glazury se označují vlasové trhlinky glazury, které nejsou doprovázeny prasklinou střepu. Vznikají rozdílným pnutím střepu kachle a glazury při výpalu v peci. V kamnářské keramice je to přirozený jev. Viz norma ČSN 72 4710.

Nahoru